Syns det du er vanskelig å navigere i alle muligheter for offentlige tilskudd?

TheFactory kan hjelpe med å sette opp en enkel soft funding plan som gir oversikt over hvilke tilskudd du bør søke når.

Book en gratis 30 min konsultasjon og vi lager førsteutkast for deg 🙂