Alle tilskudd har sine egne søknadsportaler, men de fleste godtar og ønsker vedlegg. Vi har erfart at et godt prosjekt har en generell oppbygging. Malene under er utformet basert på en generell utforming av en prosjektstruktur. Både til forarbeid, under utarbeidelse og som vedlegg til søknaden.

Merk! Anbefaler å bruke malene under som inspirasjon. Har du noe eget, bruk det. Har du ikke -tilpass gjerne malene for deg og ditt selskap.

Husk å lage egne kopier.

Generelle søknadsdokumenter

🇳🇴 Norsk


  1. Prosjektkanvas (for planlegging)

a) Prosjektpresentasjon (Inspirasjon)

b) Prosjektoversikt (anbefalt)

c) Selskapsfinanser (inspirasjon)

🇬🇧 English


  1. Project Canvas (for planning)

a) Project presentation (inspiration)

b) Project overview (recommended)

c) Company financial (inspiration)

Request for partner

Rapportering

🇳🇴 Innovasjon Norge


Milepælsrapport (fremdrift)

Statusrapport

Prosjektregnskap 2021

🇳🇴 Skattefunn


Prosjektregnskap 2021

Årsrapport

Sluttrapport